Cảm ơn bạn đã đăng ký
khóa học "SEO Foundation 2022" của ATP Academy
Cảm ơn bạn! Thông tin của bạn đã được ghi lại!
Bạn chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!
Cảm ơn bạn đã đăng ký
khóa học "SEO Foundation 2022" của ATP Academy
Cảm ơn bạn!
Thông tin của bạn đã được ghi lại!
Bạn chuyển khoản với thông tin
và nội dung như bên dưới nhé!
Mã đơn hàng
040
Ngày
08/04/2022
Tổng cộng
1,200,000 đồng
Phương thức thanh toán
Chuyển khoản ngân hàng
Mã đơn hàng
040
Ngày
25/03/2022
Tổng cộng
1,200,000 đồng
Phương thức thanh toán
Chuyển khoản ngân hàng
Thông tin chuyển khoản ngân hàng
Cao Nguyễn Lê Minh
Ngân hàng: Vietcombank
Chi nhánh Kỳ Đồng
Số tài khoản:
0421000431981
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + SEO 2022
Lê Minh
Ví điện tử Momo
Số tài khoản:
0708777767
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + SEO 2022
Thông tin
chuyển khoản ngân hàng
Cao Nguyễn Lê Minh
Ngân hàng: Vietcombank
Chi nhánh Kỳ Đồng
Số tài khoản:
0421000431981
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + SEO 2022
Lê Minh
Ví điện tử Momo
Số điện thoại:
0708777767
Nội dung:
Họ tên + Số điện thoại + SEO 2022
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
KHÓA HỌC “SEO FOUNDATION 2022” x1
Tổng số phụ:
Phương thức thanh toán:
Tổng cộng:
Tổng:
1,200,000 đồng
1,200,000 đồng
Chuyển khoản ngân hàng
1,200,000 đồng
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
KHÓA HỌC “SEO FOUNDATION 2022” x1
Tổng số phụ:
Ph.thức thanh toán:
Tổng cộng:
Tổng:
1,200,000 đồng
1,200,000 đồng
Chuyển khoản

1,200,000 đồng